Klub Strzelecki Impuls Szczecinek

zawody-rezultaty 2022

Na rok 2022 wstępnie zaplanowaliśmy cztery imprezy strzeleckie. Wszystkie są zgłoszone do kalendarza imprez ZZSS w Szczecine i będą nadzorowane przez obserwatora Kolegium Sędziów ZZSS. Do końca nie możemy być pewni terminów ale o ewentualnych zmianach poinformujemy. Regulaminy i rezultaty zawodów będą publikowane na stronie www klubu i stronie www ZZSS.

zawody-rezultaty 2021

Pełni optymizmu na rok 2021 zaplanowaliśmy cztery imprezy strzeleckie. Wszystkie są zgłoszone do kalendarza imprez ZZSS w Szczecine i będą nadzorowane przez obserwatora Kolegium Sędziów ZZSS. Być może, w związku z sytuacja epidemiczną, terminy ulegną zmianie o czym na bieżąco będziemy informować. Rezultaty zawodów będę publikowane na stronie www klubu, właśnie w tym miejscu, oraz na stronie ZZSS.

zawody-rezultaty 2020

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020 zamierzamy zorganizować trzy imprezy strzeleckie. Wszystkie w randze zawodów regionalnych. Oczywiście udział w naszych zawodach zalicza się do tych startów na podstawie których będzie można wnioskować o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na rok 2021. Wszystkie imprezy są przeprowadzane pod nadzorem Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego na podstawie wcześniej zatwierdzonych regulaminów i są zamieszczone w kalendarzu imprez na rok 2020. Oprócz zapowiadanych trzech być może w tym roku wreszcie uda się zorganizować zawody rangi wojewódzkiej w konkurencjach pistoletowych. Szczegółowy wykaz niżej:

zawody-rezultaty 2019

Wstępnie na rok 2019 zaplanowaliśmy organizacje trzech imprez klubowych. Będziemy również starali się o możliwość organizacji mistrzostw  ZZSS w porozumieniu i pod patronatem Prezesa ZZSS. Wszystkie zawody będą ujęte w kalendarzu imprez ZZSS a ich przebieg będzie nadzorował Obserwator…

rezultaty 2018

W roku 2018 zamierzamy zorganizować kilka imprez strzeleckich. Wstępnie zaplanowaliśmy trzy ale być może pokusimy się o więcej. UWAGA!!! zmiana terminu sierpniowych zawodów Turniej strzelecki Rocznica Bitwy Warszawskiej planowany na 12 sierpnia odbędzie się w niedzielę 05 sierpnia. …