Klub Strzelecki Impuls Szczecinek

komunikaty 2017

W roku 2017 roku Klub Impuls będzie organizatorem czterech imprez strzeleckich. Wszystkie są zgłoszone do kalendarza Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego i będą przeprowadzone pod nadzorem Kolegium Sędziów ZZSS.

1. 26 lutego    Zawody Upamiętniające Walki o Szczecinek w 1945 r
                       pistolet sportowy i centralnego zapłonu

2. 11 czerwca  Puchar Prezesa Klubu Impuls
                        karabin sportowy

3. 25 czerwca  Memoriał Kazimierza Pijewskiego
                        karabin i pistolet centralnego zapłonu, strzelba

W związku z brakiem decyzji o możliwości użytkowania strzelnicy w Starym Chwalimiu zawody niestety nie odbędą się.

4. 20 sierpnia  Letni Turniej Strzelecki
                       karabin, pistolet

Być może grafik zawodów ulegnie zmianie, (możliwe dodatkowe zawody)