Klub Strzelecki Impuls Szczecinek

rezultaty 2018

W roku 2018 zamierzamy zorganizować kilka imprez strzeleckich. Wstępnie zaplanowaliśmy trzy ale być może pokusimy się o więcej.

UWAGA!!!
zmiana terminu sierpniowych zawodów
Turniej strzelecki Rocznica Bitwy Warszawskiej planowany na 12 sierpnia odbędzie się w niedzielę 05 sierpnia. 

1. 25 lutego 2018
Turniej strzelecki upamiętniający rocznicę walk o Szczecinek
w 1945

przewidujemy konkurencje: Ps, Pcz, Karabin 25 m stojąc
Osobna klasyfikacja dla kategorii młodzieżowych

2. 10 czerwca 2018
Puchar Prezesa Klubu Impuls, XVIII edycja

wstępnie - karabin sportowy plus superfinał
Osobna klasyfikacja dla kategorii młodzieżowych

3. 05 sierpnia 2018
Rocznica Bitwy Warszawskiej

konkurencje: Ksp, Ps, Pcz
Osobna klasyfikacja dla kategorii młodzieżowych.
Wszystkie zawody są zgłoszone do kalendarza imprez ZZSS i są objęte kontrolą Kolegium Sędziów ZZSS, (obserwator).